Cool Kids

Cool Kids er udviklet på Macquari University i Australien:

http://centreforemotionalhealth.com.au/pages/cool-kids-program.aspx


Cool Kids programmet er oversat til dansk ved Angstklinikken for børn og unge, Psykologisk institut, Aarhus Universitet. http://www.psy.au.dk/angstklinik


Sparring til forældre med ængstgeligt barn...


Vil du lære hvad der trigger dit barns angst og hvordan du selv kan hjælpe dit barn til et liv med en mindre ængstgelig hverdag?


I individuelt eller forløb for dig og din partner, hvor du /Ilærer hvad man skal være opmærksom på i sin relation til et ængsteligt barn.

Mange forældre kommer nemlig helt paradoksalt og uden at ville det, til at fastholde den ængstelige adfærd hos barnet. Derfor er det vigtigt, at du får øje på, hvor du støtter og hvor du bremser den modige adfærd hos dit barn.

Du skal også lære, hvordan du kan benytte den kognitive tankegang og de redskaber der er knyttet til denne metode,som er den mest virksomme overfor angst. 

Mange forældre vælger at komme i et forløb hvor vi tager udgangspunkt i jeres barns aktuelle angstproblematik og de udfordringer som du/I oplever i den forbindelse.

.

Børn og angst


Mange børn og unge oplever angst og bekymring.

For nogle børn opleves problemerne så store, at det hæmmer barnet i at gøre ting, som det oplever at de jævnaldrende kammerater kan. Når angsten fylder og begrænser på den måde, griber det ofte forstyrrende ind i familiens dagligdag.

Mange forældre fortæller, at de er usikre på, hvordan de bedst kan hjælpe deres barn videre, både her og nu, når udfordringerne opstår, men også på længere sigt, så barnet kan blive fri af sin angst.


Hos mange børn og unge kommer problemerne også til udtryk i form af psykiske og/eller fysiske  symptomer. Symptomerne kan være svimmelhed, kvalme, hovedpine, ondt i maven,  tristhed eller vrede. Følelses- og adfærdsmæssige problemer, samt humørsvingninger kan ligeledes opstå.


Angst går ikke over af sig selv, og har snarere en terndens til at vokse. Det gode er, at angst kan behandles. Behandlingen foregår via træning med hjælp af konkrete metoder samt redskaber og ny tankegang.Om Cool kids programmet...  

er et struktureret og evidensbaseret behandlings- program for børn mellem 9 - 13 år og deres forældre.

Programmet  henvender sig til børn, som lider af angst eller har svære bekymringer.

Programmet giver dig og dit barn konkrete redskaber til at håndtere angsten og bekymringerne.


Forskning viser , at over 80 % af de børn, som har fuldført Cool Kids programmet oplever at deres angst reduceres markant.


Programmet er baseret på kognitiv adfærdsterapi og fordrer, at både forældre og børn møder op til hver session. For at få det fulde udbytte af programmet, skal I i mellem sessionerne lave hjemmeopgaver og træne. På den måde bliver  I fortrolige med de redskaber, som skal hjælpe dig og dit barn videre til et liv uden angst.  Det er derfor vigtigt, at I som forældre afsætter god tid  til Cool Kids.


Gruppebehandling

Cool Kids som gruppeterapeutisk program betyder, at der udover dit barn og dig,  deltager 3-6 andre familier.

Børnene i gruppen sammensætter vi, så børnene er i omtrent samme aldersgruppe.


Hver session er strukturet sådan, at   der både er tid, hvor alle er samlet, og tid hvor børn og forældre arbejder gruppevis med sessionens opgaver.

Mange børn og forældre fortæller, at det er rart at møde og tale med andre   med lignende  udfordringer. Og vi oplever altid, at der i gruppen opstår et særligt fortrolighedsbånd imellem  både børnene og de voksne.


Emner der indgår i Cool Kids forløbet...

Cool Kids forløbet er bygget op omkring undervisning og leg.

Der vil være øvelser for både børn og voksne.

I vil blive inspireret, få redskaber og lære metoder at kende, så både børn og forældre kan håndtere angsten.

I vil lære at:

  • Forstå sammenhængen mellem tanker, følelser,  krop og adfærd .
  • Håndtere katastrofetanker og  træne realistisk tænkning


For at lære og forstå dét, så træner vi...:

  • Metoder til at måle og registrere svære følelser
  • At udfordre  og overvinde utryghed og bekymring.
  • Strategier  til løsning af  problemer
  • Selvsikker adfærd
  • Afslapning og åndedrætsøvelser (Mindfulness)


  
.


Anne-Lie Sjögren

Uddannet Cool kids instruktør,  specialpædagog, coach og supervisor 

Har mange  års erfaring i  arbejdet med børn indenfor specialområdet, familieterapeutisk behandling

og supervision  samt coaching i privat og kommunalt regi.

Kontakt Anne-Lie Sjögren;

telefon 42481113

anneliemaria@gmail.com


Elisabeth von Huth

Uddannet cool kids instruktør,

psykoterapeut MPF, pædagog, mindfulness instruktør mfl.  .

Elisabeth har over 20 års erfaring med terapi og rådgivning til forældre og børn  i både kommunalt og privat regi.

Kontakt  Elisabeth von Huth;

telefon 22951665

vonhuth.terapi@gmail.com


Elisabeth                                      Anne-LiePraktisk information vedr Cool kursus:


Pris...

Forsamtale  (75 min) ................................................995,-

Cool Kids kursus (10×2 timer ) ..............................7.000,-

Supplerende samtale (75 min) ...........................995,-  Materiale (børnemanual+forældremanual) á.............150,-


Sted: 

Engtoften 14, 3670 Veksø Sj


Generelle oplysninger:

Inden start i gruppen, afholdes en familiesamtale for a sikre at tilbudet er det rigtige for jer. Allerede ved denne samtale vil I blive præsenteret for principperne bag programmet, hvordan det virker og få fokus på hvordan jeres barn kan hjælpes til på sigt at kunne at håndtere sin angst.

                                                                                                        Cool Kids teamet...

Elisabeth og Anne-Lie har over 4 år afholdt Cool kids  forløb, både  grupper og individuelle forløb. 

Tilsammen har vi stor erfaring og kan glæde os over at have hjulpet over hundrede børn og deres forældre videre til et bedre og gladere liv, hvor det ikke længere er angsten der styrer. Cool kids individuelt:

Redskaberne i Cool kids, kan også læres på individuel basis, altså ikke i gruppe og bare med én terapeut.

Her kommer barnet og forældrene alene og træner. 

Dette benyttes, hvis det grundet særlige forholde ikke lader sig gøre at deltage i gruppe.


Elisabeth von Huth.  Psykoterapeut MPF.  Telefon 22951665.  Skype: elisabeth.vonhuth.   vonhuth.terapi@gmail.com.   www.vonhuths.dk


     

   Cool Kids 

   - hjælp dit ængstelige barn