Børn og unge


vonhuths.dk

børn og unge

Angst og bekymring 

Angst er en normal følelse, som almindeligvis hjælper os til at undgå farer eller til at yde vores bedste i pressede situationer.

Korte perioder med angst er således almindeligt.

Men hvis dit barn oplever vedvarende angst som påvirker livsglæden og livskvaliteten og du kan se, at det begrænser dit barns evne til at fungere i en almindelig hverdag, er det relevant at søge hjælp.

   

Som forælder skal du være opmærksom på:

-Om angsten påvirker og forstyrrer dit barns hverdag, eller om du selv oplever ængsteligheden forstyrrende ind i jeres hverdag.

-Om angsten forhindrer dit barn i at gøre de ting, som det gerne vil og som mestres af jævnaldrende børn.

-Om angsten påvirker humøret (irriterer eller gør dit barn ked af det).

-Om angsten påvirker hverdagen (skole, fritid, venskaber og andre sociale sammenhænge)

 

Mere end hvert 10. barn og ung har så store problemer med angst og bekymring, at det er pinefuldt for barnet og griber forstyrrende

ind barnets og familiens dagligdag.


Problemerne kan vise sig ved at barnet/den unge stiller mange spørgsmål og ustandselig skal beroliges.

Det kan også vise sig ved ved usikkerhed og lavt selvværd, ved præstationsangst eller ved tvangspræget adfærd.

Nogle børn får svært ved at komme i skole, tage på tur med klassen eller kan ikke være alene hjemme eller sove ude.

Ofte vil du opleve, at angsten også har et fysisk udtryk i form af svimmelhed, hovedpine eller ondt i maven,  eller det kan vise sig ved tristhed, vrede, humørsvingninger eller adfærdsproblemer.


Når mor og far er skilt

skal barnet forholde sig til at have to hjem.                 

Oveni dette skal det måske også forholde sig til en ny stedmor/far, stedsøskende, og dette ofte med en følelse af at  "være på besøg" i det, som skulle forestille at være ens hjem.


Mobning

Barnets trivsel i institutionen og skoleklassen er en vigtig  parameter for hvordan barnets almen tilstand er. På samme måde, som det  påvirker os voksne, at være på en arbejdsplads med mobning og dårligt arbejds- miljø; lige så og måske endnu mere påvirker det et barn, at være i en klasse med dårligt klima/stemning og med drillerier, måske mobning, 

   

Sårbare Unge

Flere unge oplever det svært at skulle finde sig selv og udvikle sin identitiet med alle de tilbud de dagligt bombarderes med. - Hvad skal jeg vælge, og hvad er det rigtige?

Et terapeutisk forløb,  kan give den unge et frirum til at tale om det, der gør hverdagen så udfordrende og vanskelig. Samtidig får den unge hjælp til få en bedre fornemmelse af sig selv, lære at sætte grænser for sig selv, og finde ud af "hvad er rigtigt for mig"?  Samt redskaber til at håndtere de daglige udfordringer, og dermed få  mere ro, selvindsigt og støtte ind til selvværdet.


Selvskade. 

Ofte handler det om et ønske om at ville flygte fra sine personlige problemer. Enkelt kan det forklares med, at den unge oplever, at det  nemmere,  hvis den psykiske smerte erstattes af af en fysisk smerte.   

Cutting er en udbredt form for selvskade og ofte er det små ting, der kan få barnet/den unge til at skære i sig selv. Et lavt selvværd kombineret med et stort pres og høje forventninger til sig selv, bærer ofte en stor del af ansvaret for selvskaden.

Det er vigtigt at barnet/den unge får hjælp til at bryde det uhensigtismæsssige mønster, da selvskade skaber afhængighed både fysisk og psykisk.

Gennem terapien lærer den unge dels, at det er okay at have fejl og at følelser er ok. De lærer samtidig,  at benytte nye og mere hensigtsmæssige handlemåder når de oplever modgang, både den der kommer udefra, og den der kommer indefra sig selv.Chok/ kraftig forskrækkelse,

der har gjort barnet utrygt, mindsker barnets handlekraft. Når oplevelser er ubearbejdede, kan de optage plads i  krop og psyke og hindre optimal trivsel. Igennem det terapeutiske forløb får barnet sat ord på sine tanker og følelser, samt de oplevelser der fylder og og får frigivet energi til at komme videre.


     

          Når et barn eller en ung ikke trives,

          kan det vise sig som...


 •       Ængstelighed
 •       Indadvendthed/isolation
 •       Tristhed
 •       Utryghed/mistillid
 •       Vrede/aggression/modvilje
 •       Indlæringsvanskeligheder
 •       Uro og                                                              koncentrationsvanskeligheder.
 •       Problemer/konflikter med voksne                       eller jævnaldrene.
 •       Overdreven føjelighed eller tilpasning.
 •       Fysiske symptomer, som lægen ikke kan        finde årsagen til; feks. ondt i hovedet,              mavesmerter, søvnproblemer, kvalme.


 

Om terapi med børn og unge:


Når børn og unge kommer i terapi hos mig, går jeg nænsomt til værks.

Jeg bruger gerne kreativitet i arbejdet (tegning, billeder,  at skrive, udspille situationer og følelser mv. Jeg benytter resskaber, der kan hjælpe barnet på sporet af de følelser, tanker og hændelser, som fylder i barnet, og som støtter barnet til en ligeværdig kommunikation om de aktuelle problemstillinger.

Sommetider kan det være hensigtsmæssigt for barnet/den unge, at være alene med mig til samtalen.

Dette fordi det for nogle børn, kan være svært at sige tingene, lige som de er, når mor eller far lytter, måske fordi barnet er usikker på om det vil såre mor eller far;  eller fordi barnet kan være bange for at det vil kunne forværre situationen når "det svære" siges højt.

I andre tilfælde deltager forældrene i samtalen fra start til slut, og barnet oplever det som en tryghed og hjælp, at forældrene  er tilstede.


Under samtalerne hjælpes barnet til

at  bearbejde svære oplevelser og til at se sine muligheder og kompetencer, så der opstår nye handlemuligheder.


Det er vigtigt, at barnet hurtigt får tillid til mig og til situationen, og får oplevelsen af, at det kan nytte. At det faktisk kan hjælpe til med at løsne en ellers fastlåst situation.

Jeg gør mit  for at rammen for samtalen føles sikker, tryg og rar og forældrene er ofte overraskede over hvordan barnet aktivt tager del i samtalen.


Det siger min klienter...


"Elisabeth var supersød og  god til at hjælpe mig til at få

det ud, som gjorde ondt inden i mig. Hun var også god

til at få mig til at tro på mig selv" (Pige 11 år)


 

"Allerede efter en session med Elisabeth kunne vi mærke

en positiv forskel. Vores lille familie er blevet mere harmonisk og hviler bedre i sig selv efter samtalerne med Elisabeth og vi har genfundet betydningen af nærvær.

Vi giver Elisabeth vores varmeste anbefalinger"(Forældre)
"Jeg synes det gik meget bedre en jeg havde turdet håbe på. Det var et fint samspil du fik skabt til min søn, At det lykkedes var i høj grad på grund af din tilgang til ham. Mange tak for det"."Hvor var det fedt at være hos dig sidst. Det var utroligt, som du fik åbnet Tobias  hurtigt og fik ham i tale. Tænk at vi kunne tale om fodbold uden han græd. Jeg er imponeret:) Tobias virker faktisk allerede, som om han forstår at det ikke kun er fodbold men mange nye og ukendte ting, som han er udfordret af".
Det terapeutiske rum...

kan blive stedet, hvor dit barn får muligheden for at...

 • udtrykke tanker og følelser
 • bearbejde det som fylder i tanker og hverdag
 • lære nye redskaber at kende
 • komme i balance og blive glad igen.

NYT... 

Få familierådgivningen hjem i jeres egen stue;

    

Jeg kommer gerne helt hjem til jer, hvis I tænker at det passer jeres familie bedst, at være i hjemlige omgivelser, eller det kan være, at der er noget som forhindrer jer i at komme til mig.    

En familierådgivning i hjemmet varer ca. 1 ½ time.


   

Elisabeth von Huth.  Psykoterapeut MPF.  Telefon 22951665.  Skype: elisabeth.vonhuth.   vonhuth.terapi@gmail.com.   www.vonhuths.dk